Email

Možete nas bez komplikacija preko emaila kontaktirati.
Za posebno povjerljiva pitanja možete nam poslati šifriran email (OpenPGP).

Bez šifriranja emaila

E-Mail:  kontakt@igbd-hannover.de

Sa šifriranjem emaila

E-Mail: kontakt@igbd-hannover.de
Kako to funkcioniše? Uputstvo za Linux i Windows.

Naš “public key”
Key ID
: 0x714B6063
Download :
0x92D62E92714B6063

Fingerprint:
418C E40D 31AA 7E79 9590 7D00 92D6 2E92 714B 6063