Imam

Od 2011. godine dužnost imama, hatiba i mu'allima u našem džematu obavlja Aldin ef. Kusur.

Aldin ef. Kusur je svršenik Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Također, naš imam obavlja i dužnost gl. imama Medžlisa Hannover IZBNJ. Na Saboru IZBNJ, koji je održana u januaru 2019. godine, je izabran za sabornika iz reda imama u Saboru IZBIH.

Imami džemata Hannover su bili:

  1. Arif ef.,
  2. Mustafa ef. Fetić,
  3. Sulejman ef. Spahić,
  4. Dževad ef. Isaković,
  5. Muharem ef. Mešinović,
  6. Ferid ef. Osmičić,
  7. Aldin ef. Kusur.