Odbor

Upravni odbor džemata čine sedam članova i imam po službenoj dužnosti.
Članovi upravnog odbora su:

  1. Haris Muratović, predsjednik
  2. Selma Kučević, podpredsjednik
  3. Sejad Muratović, blagajnik
  4. Mujo Makić, sekretar
  5. Adis Spahik, član
  6. Hamo Radončić, član
  7. Ajriz Salijević, član
  8. Aldin ef. Kusur, imam i član po službenoj dužnosti